Health Check-up
And A Hotel call.

Image by Paul Hanaoka

A Hotel call.

Health
Check-up.

ส่งตรงคุณหมอสู่ห้องพักน้อง

บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน หรือดูแลรักษาเบื้องต้น

นัดหมายล่วงหน้า 1-2 วันทำการ

ค่ารักษาตามใบเสร็จของทางโรงพายาบาลครับ

บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน

โดยทีมสัตว์แพทย์จากเทิดราชันสัตว์แพทย์

สำหรับน้องแมวฝากรายเดือน หรือน้องที่ต้องการการดูแลเพิ่มเติม

ทุกวันที่ 2 หรือ 4 ของเดือน ฟรี !

เริ่ม 1 กันยายน 2565