การจองห้องพัก

 

 

จองห้องพักล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ไลน์ หรือจองด้วยตนเองได้ที่โรงแรมครับ

เลือกห้อง และเลือกวันเวลา รับ-ส่งน้องแมวตามเวลาทำการ 

หลังจากนั้นก็สามารถโอนเงินมัดจำหรือชำระที่โรงแรมครับ

01-10 คืน มัดจำ 500 บาท ต่อห้อง

11-20 คืน มัดจำ 1,000 บาท ต่อห้อง

21-30 คืน มัดจำ 2,000 บาท ต่อห้อง

กรณีฝากรายเดือนตั้งแต่ 30 คืนขึ้นไป จะต้องชำระค่าห้องล่วงหน้า 1 เดือน

ยกเลิกการจองก่อนเข้าพัก 15 วัน คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน

(กรณียกเลิกการจองห้องพักหลัง 15 วัน ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าห้องพักรายเดือน)

 

รบกวนลูกค้าแจ้งล่วงหน้า กรณีที่จำเป็นจะต้องเพิ่มหรือลดจำนวนวันพักนะครับ

 

 

Please reload

Recent Posts
Please reload