ห้องพักของเรา

ห้องอเมริกา

฿300.00 / คืน

ห้องอังกฤษ

฿400.00 / คืน

ห้องกรีซ

฿400.00 / คืน

ห้องฟินแลนด์

฿400.00 / คืน

ห้องฝรั่งเศส

฿400.00 / คืน

ห้องญี่ปุ่น

฿500.00 / คืน

ห้องจีน

฿500.00 / คืน