PAWCAMP

กดที่รูปเพื่อดูรายละเอียดห้องพัก

ขั้นตอนการฝากน้องแมว

ห้องพักของเรา

เราแบ่งห้องพักเป็น 3 ขนาดหลัก 

ขนาดเล็ก 250 บาท/คืน พักได้ 1 ตัว

ขนาดกลาง 350 บาท/คืน พักได้ 1-3 ตัว

ขนาดใหญ่ 550 บาท/คืน พักได้ 1-6 ตัว

เรายังมีห้องที่สามารถเชื่อมกันระหว่าง 2 ห้อง เพื่อพื้นที่ที่มากขึ้นอีกด้วย 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

น้องแมวต้องได้รับวัคซีนพื้นฐานครบ

และเลี้ยงดูแบบระบบปิดเท่านั้น

และขออนุญาตไม่รับฝากแมวป่วยโรคติดต่อ

มีปัญหาเห็บหมัดหรือน้องแมวที่มี

อายุน้อยกว่า 3 เดือนครับ

 

โรงแรมของเราอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสัตว์ถึง 4 แห่ง

ดังนั้น หากน้องแมวเกิดอาการป่วยระหว่างที่เข้าพัก

ทางเราจะมีการแจ้งไปยังลูกค้าในทันที

และสามารถนำน้องแมวไปโรงพยาบาลสัตว์ได้ครับ

โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ จะเป็นไปตามใบเสร็จของโรงพยาบาลครับ

จองห้องพัก

เตรียมพร้อมเข้าพัก

1. บัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของน้องแมว

2. สมุดวัคซีนน้องแมว

3. อาหารของที่น้องแมวรับประทานเป็นประจำ

4. ของอื่นๆ ที่น้องแมวติด เช่น ของเล่น ผ้า หรือเบาะนอนที่น้องแมวคุ้นเคย

เพื่อความง่ายต่อการปรับตัวของน้องครับ

 

ทางเรามีน้ำ ถาดอาหารและทรายแมวบริการให้ฟรีนะครีบ

เลือกห้อง และวันเวลา รับ-ส่งน้องแมวตามเวลาทำการ 10:00-19:00 น.

ชำระมัดจำ 50% ของค่าห้องพัก และชำระส่วนที่เหลือในวันเข้าพัก

(กรณีพักเพียง 1 คืนจะเป็นชำระค่าห้องเต็มจำนวนครับ)

หากยกเลิกการจองก่อนวันเข้าพัก 15 วัน ทางโรงแรมยินดีคืนเงินเต็มจำนวน

กรณีเลย 15 วันก่อนเข้าพัก สามารถแสดงหลักฐานการจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน

หรือหลักฐานอื่นๆ ว่าไม่สามารถเข้าพักได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

ทางโรงแรมยินดีคืนเงิน 50% ของจำนวนที่ได้ชำระมาแล้ว

รบกวนลูกค้าแจ้งล่วงหน้า กรณีที่จำเป็นจะต้องเพิ่มหรือลดจำนวนวันพักนะครับ

  • 27d542e2e2626de4c08ee3d84aaabb7b
  • download (1)
  • download
  • 20-202269_phone-number-telephone-svg-png
  • hiclipart.com